Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Plechtigheid

De familie vergezelt de overledene tot aan het graf voor een bezinning.

We raden u aan een beroep te doen op uw Imam, Priester, Rabbijn of Pope voor de plechtigheid: het kerkhof heeft geen eredienstbeambte.

Ceremoniezaal:

Families hebben de mogelijkheid zich te bezinnen rond de overledene in de ceremoniezaal naast ons administratief gebouw.
U kan toegang vragen tot de ceremoniezaal en het gebruik van audiovisueel materiaal.

Plechtigheid voor mensen met een moslim geloofsovertuiging

We bieden families de mogelijkheid om hun overledene te begraven volgens de moslimtraditie.

De overledene kan op vraag van de familie worden begraven in een lijkwade.

Zijn lichaam wordt door zijn naasten gedragen tot op de plaats voorzien voor de begrafenis.

Slechts twee familieleden mogen hem vergezellen in het graf, ze zullen altijd vergezeld worden door een personeelslid van het kerkhof.

Families en vrienden zullen het graf met aarde vullen indien de omstandigheden het toelaten (aantal geplande begrafenissen, weersomstandigheden,...)

Een actieve bijdrage van de familie aan de begrafenis gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid.

De intercommunale behoudt zich het recht voor om geen begrafenis te doen in bepaalde omstandigheden, zodra er gevaar is voor de veiligheid van haar personeel of aanwezige mensen.

Plechtigheid voor mensen met een Christelijke geloofsovertuiging

We beschikken op ons kerkhof over een Christelijk perceel waar mensen met een orthodoxe, protestantse of katholieke geloofsovertuiging kunnen worden begraven.

De priester begeleidt de overledene en hun dierbaren naar de begraafplaats, voor een laatste moment van bezinning en gebed. De familie wordt uitgenodigd om bloemen in het graf te leggen of er een handvol aarde naar toe te gooien.

Bij bepaalde orthodoxe ceremonies giet de priester zowel wijn als tarwekorrels of tarwe over het graf 

Plechtigheid voor mensen met een Joodse geloofsovertuiging

Op ons kerkhof bevindt zich een perceel voor mensen met een Joodse geloofsovertuiging

Tijdens de begrafenis spreekt de rabbijn de lofrede uit in het bijzijn van de dierbaren van de overledene en de gemeente, terwijl de kist in het graf wordt geplaatst. Een van de familieleden zegt Kaddish, een gebed dat God verheerlijkt.

Er zijn keien ter beschikking op het kerkhof om op de graven te leggen.

NL