Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Overlijden: wat moet je doen?

Welke zijn de stappen bij een overlijden?

Of men voorbereid is of niet (bij een plots overlijden), het verlies van een dierbare laat ons vaak radeloos achter. Dit is een samenvatting van de eerste stappen die men moet doen

De organisatie van de begrafenis gebeurt via de begrafenis ondernemer, hij zal contact opnemen met het kerkhof om de dag en het uur van de begrafenis vast te leggen.

De concessiehouder
Denk eraan iemand van de familie aan te duiden als verantwoordelijke voor het graf

De rol van de concessiehouder is belangrijk: zijn akkoord is nodig voor de toekomstige stappen inzake het graf (plaatsing van een grafsteen, begrafenis van een tweede overledene)

NL