Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Het onderhoud van een graf

Concessiehouders, of hun rechthebbenden, houden de concessie in een propere staat. 

Beplanting

Er kunnen planten op het graf worden gezet met inachtneming van de graven ernaast

De beplantingen mogen niet hoger zijn dan 1 meter

De familie onderhoudt de beplantingen

Er zijn gereedschappen aanwezig op het kerkhof, aarzel niet die te gebruiken

Als het onderhoud niet gebeurt, behoudt het kerkhof zich het recht voor om onkruid aan de graven te wieden of struiken te snoeien.

Keien of sedum

Het personeel van het kerkhof kan op vraag van de familie witte keien of sedum op het graf leggen.

Doe uw aanvraag hiervoor op het kantoor

Inrichting van het graf

Wil u een zuil of een grafsteen plaatsen?

Bezoek de pagina “grafmonument” van onze site voor alle nuttige informatie.

Het betonnen kader schilderen of betegelen is niet toegestaan.

NL